Opatření

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat aktuální mimořádná opatření. Při vstupu na naše akce se prosím prokažte:

 

  • dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech nebo
  • certifikátem o absolvování druhé dávky očkování, od které uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • certifikátem o absolvování jednodávkového očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní.

 

Výše uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let. Lidé mezi 12 a 18 rokem, po první dávce očkování a ti, kteří nemohou očkování podstoupit ze zdravotních důvodů, se mohou prokázat PCR testem ne starším než 72 hodin.

 

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech Vozovny mějte prosím nasazený respirátor, dodržujte rozestup alespoň 1,5 m (výjimku tvoří členové domácnosti a žáci či studenti jedné třídy) a použijte dezinfekci na ruce.

 

Děti do 12 let mohou mít místo respirátoru roušku, děti do 6 let nemusí mít zakryté dýchací cesty.

 

Oficiální mimořádná opatření najdete na https://covid.gov.cz/