Divadelní střípky s Mezinárodní konzervatoří: Franz Kafka – komponovaný večer

U příležitosti stého výročí úmrtí Franze Kafky čeká na publikum pásmo scénického čtení a jidiš písní. Studenti a studentky II. ročníku Mezinárodní konzervatoře pod uměleckým vedením Františka Skřípka nastudovali tři Kafkovy povídky a úryvky z jeho soukromé korespondence. Ty doplní hudebním programem v původním jazyce, jehož nastudování se ujala Jarmila Žilková.  

→ vstup zdarma → doporučujeme rezervaci předem v Kafe Vozovna nebo Infocentru MČ P3 → 60 min → pořádá MČ Praha 3