Vernisáž: Martina Staňková – The Web In Which I Exist

Pátek | 15.03.2024 | 19:00
Vstup zdarma

Vernisáž výstavy The Web In Which I Exist

Kurátorka: Anna Šímová

Výběr z nejnovější tvorby Martiny Staňkové vypráví příběh kresby a linie, která se jednoduchým, ale intenzivním opakováním, rozpínáním a transformací proměňuje v rozvibrovanou, a přesto přesvědčivou plochou. Zachycuje těkavý pohyb mezi jasně vyznačenými body, mezi konkrétními hodnotami, které jako by byly téměř konstantami skrze svou univerzálnost, přesto se ve své působnosti a křehkosti dotýkají tématu dočasnosti.  

Zdánlivě prostá každodennost tak získává zaslouženou vážnost, zároveň však podtrženou a místy i překrytou ironickým zveličením, doslovností či lehkostí drobných detailů. Síť momentů, které určují naše horizonty, je tkána druhou stranou štětce a odměřuje náš čas jemným chvěním.

→ vernisáž → vstup zdarma