Komentovaná prohlídka s autorem výstavy 2

Úterý | 30.01.2024 | 19:00
Vstup zdarma

Výstavou na téma objetí vás provede umělec Radim Straka. Ve své tvorbě se dlouhodobě zaměřuje na vše vizuální, co člověk před společností ukrývá. V expresivním prostředí veřejného prostoru hledá vlastní romantickou estetiku. Ve své výstavě “2” v KC Vozovna, Radim Straka vychází ze subjektivního přístupu k pocitu samoty a zaměřuje se na neverbální formy komunikace v kontextu mezilidských vztahů. Jak v komorních formátech na papíře, tak u velkoformátových realizací na plátně, které se čas od času ocitají i ve veřejném prostoru, lze spatřit němé figurální spletence zápasníků Jiu-jitsu, jež rovnoměrně pokrývají plochu vymezenou k tvorbě.  

Radim Straka v syrovém prostředí boje paradoxně nalézá romantizované podoby objetí, která stojí na pomezí postupného uvolňování napětí, na hraně mezi usínáním a nebezpečným sevřením bojovníků. Dlouhé pozorování se mění v akci, spavé momenty v Jiu-jitsu. Stylizace, redukce objemu a převedení motivu do systému znaků vychází z potřeby zaznamenat proud myšlení v obrazu takřka jedním tahem. Analogii lze spatřit v japonské technice svazování těla zvaném Ippon-nawa, což doslova znamená „uvázat pomocí jednoho lana“, nebo Kinbaku-bi, tedy „krása pevné vazby“.