Galerijní podzim #2 ve Vozovně

Pátek | 07.10.2022 | 10:00
do | 13.10.2022
Vstup zdarma

Galerijní podzim #2 je žižkovská prohlídka umění, která trvá měsíc a jejím zastřešujícícm tématem je identita-diverzita-komunita. Letošní druhý ročník se nese v duchu „Možnosti spolupráce“. V rámci výstav a doprovodných programů se představí více než desítka tvůrčích dvojic, kolektivů, ale i jednotlivců, kteří téma reflektují obsahově nebo skrze interakci s divákem.

Téma se odráží i v doprovodném programu a vy se tak můžete těšit na performance, happeningy, diskuze, procházku či hudební vystoupení. To vše opět v galeriích, kavárnách, barech i ulicích Žižkova.
Prostorem KC Vozovna se prolíná fotografická výstava Barbory Žentelové, Brambory se sklízí na podzim. Výstavu si můžete prohlédnout do 13. října.

O PROJEKTU:

Brambory se sklízí na podzim je autorský projekt, který reflektuje téma podzimu jako času sklizně a přípravy na zimu. Vzájemná spolupráce je u lidské rasy nevyhnutelná, pokud se chystá zasadit plod a pak znovu, když jej sklízí – co si člověk zaseje, to si taky sklidí. Jistá dávka ironie, vnímání volného času, odpočinku, růstu a přeměny jsou pro každého divá-ka čitelné v jeho vlastní osobní rovině. Meditativní fotografický cyklus se pohybuje na pomezí dokumentární a inscenované fotografie.

O AUTORCE:

Barbora Žentelová je absolventka bakalářského studia na UMPRUM v ateliéru Fotografie II. Ve své tvorbě pracuje s fotografií, instalací, videem a interaktivními prvky. Věnuje se sociálním tématům a inspirací je jí především dětská hra. Vedle umělecké tvorby se věnuje také fo-tografii dokumentární a oba tyto póly fotografie neustále propojuje.