Benefiční šansony pro Ukrajinu

Pondělí | 07.03.2022 | 19:00

Benefiční šansonový večer v produkci Aleny Hladké a Petra Ožany. Celé vstupné půjde na pomoc Ukrajině prostřednictvím sbírky evangelické CityChurch.cz, z.ú., kterou pořádá ve spolupráci s církví Philadelphia church v západoukrajinském Ternopilu. Cílem sbírky je přímá pomoc rodinám z ukrajinsko-ruské hranice, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí války. Tyto rodiny potřebují zajistit bezpečí, dopravu, ubytování, jídlo a další nezbytné potřeby.

Alena Hladká (dříve Bazalová) vystudovala DAMU Katedru alternativního a loutkového divadla, působila v mnoha pražských divadlech (Národní divadlo, Divadlo Pod Palmovkou, A-studio Rubín, Divadlo Komedie, Divadlo Kalich, Rock café). Je v angažmá městského divadla v Mladé Boleslavi, momentálně na mateřské dovolené.

Petr Ožana je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze v oborech skladba a klavír a absolventem AMU též ve hře na klavír. Vedle klasické hudby se zabývá právě šansonem s předními interprety toho žánru (Alenou Hladkou, Martou Balejovou a Renatou Drössler). Mezi jeho největší úspěchy patří cena Nejlepší barový pianista roku 2013, III. Místo v Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, 2007 a také několikeré prvenství v improvizačních soutěžích.

KC Vozovna není pořadatelem akce, podílí se na jejím uvedení v rámci výzvy pro benefiční programy na pomoc Ukrajině.

Vstupenky