Káťa a Bajaja (přehlídka Jsme na jedné koleji)

Úterý | 19.10.2021 | 10:30

Přijďte v úterý 19. října od 10:30 hodin na jedinečné představení, ve kterém se na pódiu potkávají děti s Downovým syndromem i profesionální herci. Vystoupení inspirované básnickou sbírkou Vladimíra Holana, který měl dceru s Downovým syndromem, nastudoval brněnský soubor Aldente. Představení se do Vozovny dostává v rámci přehlídky Jsme na jedné koleji, během níž se publiku představují mimopražské soubory s inscenacemi, které spojují většinovou společnost a umělce s fyzickým nebo mentálním postižením. Po představení následuje dílna, která malým i velkým přibližuje specifika Downova syndromu.

Vladimír Holan je známý jako básník meditativní a reflexivní poezie. Málokdo ale ví, že je autorem také (jediné) básnické sbírky pro děti, kterou napsal o své dceři Kátě. Málokdo také ví, že Káťa měla Downův syndrom. Symbolický název sbírky Bajaja metaforicky odkazuje k pohádkové postavě, která musela mlčet, podobně jako Vladimír Holan, který sbírku napsal v době, kdy měl zakázáno publikovat. Přes těžkou životní situaci je sbírka Bajaja plná poetických příběhů a naděje. Zvídavá Káťa se seznamuje s přírodou, čtyřmi ročními obdobími, s básníky a hlavně s verši.

Vstup je 100 Kč, představení trvá 45 minut.

Inscenace vznikla za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Éta jako projekt Divadelní fakulty JAMU.

Více na https://www.divadloaldente.cz/inscenace/kata-a-bajaja/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jsme na jedné koleji!

Do Vozovny zveme mimopražské divadelních soubory, které ve své práci a tématech spojují většinovou společnost s příslušníky menšin – Neslyšících, herců s Downovým syndromem nebo mentálním postižením. Cílem přehlídky je ukázat rozmanitost lidské tvořivosti bez ohledu na handicapy či odlišnosti a tím podpořit inkluzivní umělecké vzdělávání. Po každém představení následuje také tematická diskuse/workshop pro diváky.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na základě mimořádných opatření platí pro účast na našich akcích tyto podmínky.

Při vstupu je nutné se prokázat:

  • negativním PCR testem, který je starý maximálně 7 dní od odběru
  • antigenním testem, který je starý maximálně 72 hodin od odběru
  • dokladem o nákaze v posledních 180 dnech
  • certifikátem o absolvování druhé dávky očkování, od které uplynulo nejméně 14 dní
  • certifikátem o absolvování jednodávkového očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní

Dále vás prosíme o dodržování 3R:

  • myjte si ruce
  • noste respirátory
  • dodržujte rozestupy

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují. Mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti od své školy či od zákonného zástupce.

Vstupenky