Historické okénko: Odívání v době husitských válek

Sobota | 23.01.2021 | 23:52

Slavíme 600. výročí bitvy na Vítkově a zavzpomínáme také na to, jak se lidé v době husitské odívali. Přijde si s námi popovídat autorka publikace Móda pozdního středověku: Odívání v době husitských válek Mgr. Monika Černá, která nám přiblíží, jak vypadalo tehdejší oblečení a co tvořilo jeho základ. Černá zároveň osvětlí, jak průběh válek ovlivnil proměnu odívání v první polovině 15. století.

Vstupenky