Fresh senior: Chicago a jiné metropole české Ameriky

Pondělí | 18.01.2021 | 00:25

České vystěhovalectví do Spojených států amerických je stále poměrně málo zpracované téma. Autor měl možnost bádat v řadě amerických archivů a získal unikátní prameny, přibližující život krajanských komunit. Přednáška představí události, tiskoviny a organizace, zásluhy chicagských Čechů na vzniku Československa a slavné osobnosti v čele s kladenským rodákem a pozdějším starostou Antonínem Čermákem alias Antonem Cermakem.

Pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.

Rezervace nutná.

Vstupenky