Fresh senior: Krajinou Čingischána po řece Orchon s Martinem Kratochvílem

Sobota | 23.01.2021 | 23:21

Panensky čisté a zřídka osídlené je rozsáhlé povodí řeky Orchon v délce 570 km v severním Mongolsku. Divoká zvířata, zelené pastviny a oblaka klenoucí se na obzoru do nekonečna vytvářejí neopakovatelný kolorit řeky, která rozmrzá jen od května do listopadu a jejíž podloží i okolní půda je věčně zmrzlá. Moc Čingischána uchvacovala státní celky a impéria, a zdála se neporazitelná. S pouhými deseti tisíci muži ovládl 23 % známé celosvětové pevniny, což se nikomu před ním ani po něm nepovedlo. V těchto historických kulisách se odehrává filmový dokument.

Pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.

Rezervace nutná.

Vstupenky