Proč jsme tu potřební…

Pondělí | 18.01.2021 | 22:52

Otázka, která se vnucuje lidem úměrně jejich klesající samostatnosti a společenskému uplatnění. Jaká je role seniora ve společnosti? Neklesá jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat se snižující se výkonností i pohyblivostí? Přednáška Zdeňka Svobody.

Vstupenky