Světlušky a Světlouškové

Sobota | 23.01.2021 | 13:34

Dvě pohádky z lesního paloučku. Na paloučku u lesa žije v chaloupce pod mechem rodina světlušek. Co všechno je potká, když světluška Světlunka ztratí v trávě světýlko?

Hraje: Anna Theimerová

Vstupenky