Okénko do historie: Přednáška Generál Rudolf Medek

Neděle | 17.01.2021 | 02:43

Historik Mgr. Zdenko Maršálek, PhD. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Přednáška o brigádním generálu Rudolfu Medkovi, spisovateli, legionáři a prvním řediteli Památníku odboje na Vítkově, dnešního Vojenského historického ústavu Praha. 

Pořádá Odbor kultury MČ Praha 3.

 

Vstupenky