Okénko do historie: Přednáška Cesta k Mnichovu labyrintem československé vojenské strategie

Čtvrtek | 21.01.2021 | 18:27

Přednáška historika Vojenského historického ústavu Praha, PhDr. Karla Straky, PhD.

Cílem přednášky bude objasnění strategie Československé republiky z let 1918-1938 a pojmenování klíčových vlivů a podmínek, jež ji utvářely. Na tomto podkladě bude vysvětlena podstata, smysl a význam mobilizace československé branné moci v kontextu krize, která směřovala k Mnichovu.

Pořádá Odbor kultury MČ Praha 3.

 

Vstupenky