Fresh senior: Léto v hudbě

Sobota | 23.01.2021 | 10:08

Koncert klasické a filmové hudby v podání violoncellistky Anežky Kyselkové a violistky Růženy Dvořákové.

Ústřední motiv „Léta“ zazní ve skladbě Antonia Vivaldiho ze známého díla Čtvero roční období.

Koncert bude doprovázen slovem o hudbě, skladateli a dalších dílech, ve kterých se setkáme s motivem „Léta“.

Vystupující interpretky jsou profesionální muzikantky spolupracující v různých hudebních seskupeních, věnují se také pedagogické práci v ČR i v zahraničí.“

Vstupenky