Indiánská výtvarná a hudební dílna v trávě

Pondělí | 18.01.2021 | 22:49

Již tradiční víkendový workshop pro děti a rodiče vedený profesionálními výtvarníky a hudebníky, tentokrát na zahradě Atria.

Poklady starobylých civilizací, původní hudba Inků. Přijďte na pořádnou indiánskou dílnu, čekají vás výtvarné a hudební hry, v závěru bude oheň, opečeme buřty a brambory.

Další workshop bude děti čekat až v září v rámci festivalu Žižkovská Loutka.

Vstupenky