Okénko do historie: Jiří z Poděbrad

Sobota | 23.01.2021 | 11:47

Přednáší PhDr. Filip Hrbek, FF UJEP Ústí nad Labem. První z doprovodných akcí projektu “Po stopách osmiček v Praze 3” připomene jméno panovníka, které nese nejvýznamnější náměstí Prahy 3. Přednáška bude věnována Jiřímu z Poděbrad, podobě jeho vlády a stavovské společnosti Čech 15. století. Jiří byl zvolen českým králem 2. března 1458 na Staroměstské radnici hlasy zástupců českých stavů. Byla to první volba českého panovníka, která byla provedena bez ohledů na jakákoliv starší ujednání, příbuzenské svazky a dynastický původ.

Vstupenky