Středeční hudební recitál

Čtvrtek | 21.01.2021 | 17:19

Irská rosa, jako název skupiny, vyjadřuje vztah členů ke spiritualitě v inspiračních, často irských hudebních zdrojích. Má poukazovat na hledání hlubších struktur uvnitř toho, co se dnes běžně nazývá „keltskou hudbou“ a na práci s esencí keltství, uchované dodnes v nejrůznějších, nejen hudebních, podobách. Hudba Irish Dew má kořeny v irském folku, ze kterého si bere některé specifické prvky.

Vyhýbá se prvoplánové dvoučtvrťové sazbě, inspiruje se spíše tajemnými písněmi, ve kterých se snaží hledat informace na hlubších úrovních. Získaný materiál je přetvářen do nové podoby, přizpůsoben možnostem současných nástrojů a produkcí tak, aby si zachoval svou údernost a jadrnost.

Přijďte načerpat irskou atmosféru na jejich koncert do KC Vozovna.

Vstupenky