Čarodějnice z kumbálu a Dva klíče

Pondělí | 18.01.2021 | 22:42

Francouzská pohádka o tom, jak si Pierre dům za pět franků koupil a v kumbále se mu usadila čarodějnice.

A druhá, česká pohádka, o Jeníkovi, který byl čertu zaprodán a svým dobrým srdcem se vykoupil, svou milou získal, ztratil a znovu našel.

Vstupenky