Neposlušná kůzlátka

Čtvrtek | 28.01.2021 | 00:05

Pohádka o tom jak se z neposlušných kůzlátek stanou poslušná kůzlátka.

Pochopitelně nemůže chybět vlk, který je nakonec zahnán tatínkem kůzlátek.

Představení je hráno v marionetovém divadélku jednoduchými řezbovanými loutkami.

Vstupenky