Kde domov můj

Pátek | 15.01.2021 | 19:54

Tuto dílnu bude provázet příběh domova, který je pro většinu dětí bezpečným přístavem. Jednou se ale vydají na cestu a budou muset svůj domov jako dospělé znovu objevit.

Naše dílna bude také objevováním. A to toho, co náš domov vytváří.

Děti navštíví výstavu fotografií Ondřeje Vinše, budou společně tvořit koláže pod vedením Sofie Švejdové.

V druhé části dílny budou poslouchat, zpívat a hrát české lidové písničky.

Vstupenky