Fresh Senior: Vánoce, jak je známe a neznáme

Neděle | 17.01.2021 | 03:43

Víte proč se slaví Vánoce? Jak vznikly? Co je jejich podstatou a jak byly vnímány v homogenní křesťanské společnosti a jak je vnímáme dnes?

Vše Vám zodpoví PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., která se specializuje na tradice svátků na území Čech, Moravy a Slezska a o tradicích, nejen vánočních, vydala několik knih a encyklopedií.

Vstupenky