Fresh senior: Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou

Pátek | 15.01.2021 | 19:50

Malý artefakt na vesmírné téma – calder.

V pokoji se vznáší planety, houpají se nárazem vzduchu a posílají naši fantazii do nekonečných dálek.

Vyrobíme si planetární soustavu z dalekého vesmíru. Jednoduchý postup, kouzelný výsledek.

Vstupenky