Literáti z naší čtvrti: První a poslední adresa Mileny Jesenské

Pondělí | 18.01.2021 | 01:04

Odvážná česká novinářka a překladatelka se narodila na Žižkově, studovala na Novém městě, do Prahy posílala z Vídně své první reportáže. Ty poslední napsala před svým zatčením a deportací do koncentračního tábora Ravensbrück v roce 1939 na Vinohradech. Literárně-historickou procházku připravily historičky Pavla Plachá a Věra Zemanová.

(sraz na Prokopově náměstí u jezdecké sochy Jaroslava Haška)                                      

Vstupenky