Fresh Senior: Jen vzhůru vína číš

Pátek | 22.01.2021 | 21:25

Hudebně zábavný pořad, až po okraj naplněný hudebními přípitky z různých koutů světa. Plnými doušky vychutnáte melodie světových autorů v podání sólistů Miloše Ježila (tenor) a Aleny Žákové (mezzosoprán) v klavírním doprovodu Vítězslava Podrazila.

Vstupenky