Jak vyzrát na toxické látky v domácnosti s Arnikou

Pondělí | 13.05.2024 | 18:00

Mnozí z nás předpokládají, že věci, které si kupujeme, jsou bezpečné. Naše legislativa je skutečně jednou z nejpřísnějších, co se týče ochrany spotřebitele. Existuje však stále řada toxických látek, které ještě nebyly ve spotřebním zboží zakázány. Povíme si, proč tomu tak je a co dělá Arnika pro to, abychom se těchto látek co nejdříve zbavili. Na přednášce se dozvíte, které jedovaté látky můžeme najít ve spotřebním zboží, v našich domovech a následně v životním prostředí kolem nás.

Přednáška je spojena s ukázkou měření toxicity kosmetických přípravků. Doneste si sebou 2-3 kousky vaší oblíbené kosmetiky a na místě si otestujete, jak (ne)bezpečné jsou. Také si projdeme webovou aplikaci, pomocí které vyhodnotíte stav toxicity svého bydlení a odnesete si svůj akční plán, jakými s ní různými způsoby zatočit.

Mgr. Karolína Brabcová – vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží. Pracuje na evropské legislativě týkající se omezování chemických látek ve výrobcích i v životním prostředí.

vstupné 120 ve spolupráci s Arnikou → 60 min 

Vstupenky