Beseda Mikrokosmos: Jak mluvit s dětmi o jinakosti?

Pondělí | 22.04.2024 | 18:30
Vstup zdarma

Jak a proč mluvit s dětmi o jinakosti, se kterou se setkávají ve svém okolí? Jak jim vysvětlit, že se odlišnosti nemusejí bát, že lidská rozmanitost je přirozená a může být obohacující? Jak je učit empatii a respektu k druhým? Jak a kdy s dítětem otevřít téma jeho vlastní jinakosti?

Přijďte na besedu Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), kde budeme (nejen) o těchto otázkách diskutovat a hledat na ně odpovědi společně s odborníky. Prostor bude také pro dotazy z publika.

Beseda je určená pro rodiče, pedagogické pracovníky, vychovatele, psychology i všechny ostatní, které téma zajímá.

Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného půjde na provoz služeb pro děti a dospělé s autismem v Národním ústavu pro autismus.

Hosté:
🪑 Mgr. Hana Zobačová, speciální pedagožka v NAUTIS a autorka „encyklopedie handicapů“ Nikdo nejde z kola ven
🪑 Mgr. Lenka Hečková, manažerka advokačního týmu v organizaci Society for all (SOFA)
🪑 Vlasta Urbanová, lektorka a spoluautorka metodiky Jeden svět na školách (JSNS)
🪑 Marcela Macháčková za Mezipatra a Prague Pride, lektorka, výzkumnice a psycholožka zaměřující se na vzdělávání, duševní zdraví a práva LGBTQ+ osob
🪑 Jiří Čík, člověk s autismem
🪑 Moderuje Mgr. Lenka Bittmannová, speciální pedagožka a zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra při NAUTIS

→ vstupné dobrovolné → 90 min → pořádá Národní ústav pro autismus – Nautis