Fresh Senior: Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou

Čtvrtek | 01.10.2020 | 16:46

Vhodné pro seniory.

Pořádá Odbor kultury MČ Praha 3

Vstupenky