Remedium: Kruhové tance

Neděle | 20.09.2020 | 04:26

Jde o velmi starý rituál, který byl vždy součástí společenského života mnoha národů po celém světě. Kruhovým tancem se dá oslavovat nebo se jím sdílejí nejrůznější emoce, např. radost či smutek. Tančit v kruhu mohou všichni, i ti kteří nejsou pohybově nadaní, protože tady jde především o prožitek. 

Vstupenky