Proč jsme tu potřební…

Čtvrtek | 01.10.2020 | 12:46

Otázka, která se vnucuje lidem úměrně jejich klesající samostatnosti a společenskému uplatnění. Jaká je role seniora ve společnosti? Neklesá jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat se snižující se výkonností i pohyblivostí? Přednáška Zdeňka Svobody.

Vstupenky