Světlušky a Světlouškové

Pondělí | 21.09.2020 | 00:19

Dvě pohádky z lesního paloučku. Na paloučku u lesa žije v chaloupce pod mechem rodina světlušek. Co všechno je potká, když světluška Světlunka ztratí v trávě světýlko?

Hraje: Anna Theimerová

Vstupenky