Neposlušná kůzlátka

Čtvrtek | 01.10.2020 | 15:00

Pohádka o tom jak se z neposlušných kůzlátek stanou poslušná kůzlátka.

Pochopitelně nemůže chybět vlk, který je nakonec zahnán tatínkem kůzlátek.

Představení je hráno v marionetovém divadélku jednoduchými řezbovanými loutkami.

Vstupenky