Fresh senior: Jak dosáhnout změny ve svém životě I.

Pátek | 25.09.2020 | 12:06

Přednáška Mileny Židlické, certifikované členky Mezinárodní federace koučů o osobním rozvoji, který nesouvisí s věkem, ale s vůlí a s přáním člověka rozbourat své stereotypy, případně i chyby, a začít třeba cvičit, myslet pozitivně, navázat nová přátelství, učit se apod.

Vstupenky