Fresh Senior: Z cyklu historických zajímavostí – Skryté aspekty Třetí říše

Čtvrtek | 01.10.2020 | 19:34

Přednáška se snahou o nový úhel pohledu na rozmach zla v období vlády Třetí říše. Tyto události minulého století stále vyvolávají silné emoce a nemělo by se na ně zapomínat. Jedním z důležitých aspektů celé přednášky bude ukázat kontrast mezi těmi, kteří zlu podlehli, a těmi, kteří dokázali zlu vzdorovat skutky dobra.

Vstupenky